Partiprogrammet är klart

Miljöpartiet har på kongressen 2013 antagit ett nytt partiprogram. Vi har tagit del tiotusentals idéer och erfarenheter i arbetet med att ta fram det. Det har varit hundratals möten över hela landet och tre digitala möten i VoteIT samt en enkät som engagerat människor, organisationer och företag över hela landet. Alla ni har deltagit i att ta fram politik för den samhällsförändring och omställning som människor i Sverige och världen behöver.

Partiprogramsgruppen som hållit i framtagandet är en partiprogram som presenterar sin vision om partiprogrammet i denna video.

Här på hemsidan hittar du blogginlägg som publicerats under dialogen för ett nytt partiprogram. Du hittar också video med några rundabordssamtal som hållits. Fler finns här. Välkommen att använda detta material i utbildningar.

Tack för din insats!
Yvonne Ruwaida,
sammankallande partiprogramsgruppen