Ulf Adelsohn: Tåglandet Sverige år 2025

Alla torde instämma i att vi har för få spår redan för dagens efterfrågan och att dessa spår är illa underhållna. Samtidigt som regeringen vill ha konkurrens, alltså rimligen fler tåg på dessa spår.

Till 2025 är det långt, men när det gäller järnvägsefterfrågan går tiden fort. Det första som nu behöver göras är en ordentlig satsning på underhåll; växlar måste moderniseras och ”vintersäkras”, kontaktledningarna i princip bytas över hela nätet, signalsystemet moderniseras och förbättras. Spåren tillses.

För ungefär 25 år sedan hade vi ett sammanhållet järnvägssystem i Sverige. Nu är det uppdelat, fragmentiserat och helt oöverskådligt. Ansvaret är så uppdelat att ingen, inte ens den som vill, kan ta ansvar. Vad är att göra åt detta?
Jag anser att man nu bör ta en ”time out” och göra en ordentlig konsekvensbeskrivning av vad dagens alla beslut och nuvarande uppdelning leder till. Med detta som grund får man sedan ta sig tillbaka till ett samordnat och sammanhållet system med klara ansvarsförhållanden.

Det är inte säkert att ett statligt bolag ska vara en aktör bland andra i en stor skara konkurrenter, vilka dessutom huvudsakligen ägs av andra stater. Kanske ska vi ha ett järnvägssystem som ägs och drivs av svenska staten, men med mycket strama tyglar. Miljödebatten kan väl leda till att direktiven för SJ ändras från att vara 100% kommersiella till att i stället uppehålla ett sammanhållet järnvägsnät med täta och billiga avgångar? Ungefär som den lokala kollektivtrafiken fungerar idag.

När SJ klövs uppstod åtta enheter. Mark, spår, underhåll, städning, restaurang, data, gods- och persontrafik. Redan nu har tågrestaurangerna återförts till SJ. Städningen tar man också in i egen regi till årsskiftet, och sannolikt kommer underhållet att gå samma väg. Stationshusen ska ägas av operatörer och inte av ett statligt fastighetsbolag med vinst som mål. Ett helhetstänkande för järnvägstransporter ska åter få gälla.

2025 ska varje operatör både ha inflytande och ansvar för så stora delar av tågresan som det är möjligt att åstadkomma, efter den 25-åriga lekstuga vi nu har genomlidit.

På departementsnivå har vi åter ett kommunikationsdepartement med ansvar för transporter. Alla järnvägsbolag, verk och tillsynsmyndigheter sorterar under detta departement. Idag är även detta uppdelat där SJ sorterar under finansdepartementet, med tjänstemän som inte har någon kunskap om järnvägsfrågor, och en minister som ska fungera som någon slag huvudägare men saknar all överblick – och erfarenhet. Det är lika illa genomtänkt som att föra in Operan och Dramaten, eller för den delen Försvarets Materielverk under finansdepartementet.

Allt talar för att efterfrågan på tågresor kommer att öka. Tillväxten i de större städerna, särskilt Stockholm, kommer oundvikligen att ställa krav på järnvägstransporter. Miljön kan dessutom tvinga Sverige, med sitt perifera läge, att skaffa en ”livlina” ner till kontinenten

För min del anser jag det självklart att vi 2025 har snabbhastighetsspår från Stockholm till Göteborg och Malmö, sannolikt via Jönköping, och ut i Europa, Men ska det ske krävs redan nu beslut. Jag skulle ge en kunnig och trovärdig person i uppdrag, att med bra kansliresurser, förbereda detta beslut. Finansiering ska delas mellan staten, kommuner och landsting, EU, operatörer och, inte minst, de markägare som har allt att vinna på exploateringen.

Ulf Adelsohn

Det här inlägget postades i Partiprogram, Tema tåg. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Ulf Adelsohn: Tåglandet Sverige år 2025

 1. Carl-Åke Utterström skriver:

  Tvärtemot vad Anders Borg påstår är magnettåg inte någon science fiction teknik. Detta motsägs av att magnettåget gått i daglig drift sedan 31 december 2003 i Shanghai.

  Magnettåget är definitivt inte robust olönsam då totalkostnaden för magnettåg är mycket lägre än för såväl höghastighetståg som dagens konventionella tåg.

  Personalkostnader är naturligtvis mycket lägre för det förarlösa tågen än dagens tåg med lokförare. I och med att restiden blir betydligt kortare blir discrepansen ytterligare ökad till magnettågens fördel. I stället för en timmas lön för en resa Stockholm – Västerås räcker det med 16 minuter.

  Underhållskostnad för tåg och bana beträffande magnettåget i 450 km/h uppgår till 34 procent av motsvarande för Tyska höghastighetståget ICE i 250 km/h. Reparationstider för det beröringsfria magnettåget med kritisk utrustning i ställverk vid sidan av banan i stället för ombord blir naturligtvis betydligt kortare än att ta in konventionellt tåg på verkstad.

  Driftkostnad har beräknats för sträckan Stockholm – Västerås. Varje sittplats har en förbrukning av 52 W i hastigheten 400 km/h. Detta ger en total förbrukning Stockholm – Västerås om 6 kWh. Med storförbrukaravtal 40 öre/kWh ger detta en kostnad om 2.40 kr per sittplats. Med tjugio procents beläggning en kostnad på 12 kr.

  Detta har lagts in i kalkylen för tågresan Stockholm – Västerås som stannar på 144 kr per enkelresa. Detta inkluderar kapitalkostnader 10 procents vinst etc.

 2. Pingback: Inlägg som berör – 6 november 2011 « Nattens bibliotek

 3. Kim skriver:

  Håller helt med Patric Nilsson. Det är viktigt att Sverige satsar på ny hållbar teknik med enorma fördelar så att Sverige återigen kan ses som världens bästa land att åka tåg i. Hjul-på-räls tekniken är uråldrig och magnettåg finns redan i Japan och Kina, planeras även att byggas i Brasilien, Storbritanien och fler länder. Maglev(magnettåg) är väl beprövat sedan 30 år tillbaka och fördelarna är mycket tydliga i jämförelse med vanlig järnväg. ”Snälla, låt inte Sverige vara sist med gammal teknik, låt oss istället vara nästan först med ny.”
  Kolla in: http://byggmaglev.se/

 4. Det är onekligen ett intressant ”spår” Ulf Adelsohn har växlat in på. Min respekt växer.

 5. Patric Nilsson skriver:

  Ännu en gång föresätts att vi skall använda oss av den ålderstigna hjul-på-räls tekniken, när det gäller att bygga höghastighetsbanor. Man kan nästan tro att politikerna är mutade, eftersom det tycks vara en så kompakt ovilja att åtminstone seriöst utreda det överlägsna maglevalternativet??? Et tu Uffe?

Add Comment Register

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value="">